• Al 19 jaar de grootste glasleverancier
  • Specialist in maatwerk
  • Inmeetservice met maatgarantie
  • Levering in Nederland en Vlaanderen
Aanmelden

Garantie en Klachtenafhandeling

Garantie

Op de isolatieglas producten die wij leveren zit 10 jaar fabrieksgarantie. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd.

Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is ontstaan. Dit kan zijn door:

  • Een productiefout.
  • Een plaatsingsfout.
  • Onvoldoende onderhoud.

Controle na levering

Alle door Glasdiscount of rechtsreeks vanuit de fabrikant geleverde materialen dienen direct na ontvangst/levering gecontroleerd te worden op onjuistheden of beschadigingen en indien niet goed geleverd per e-mail binnen 24-uur gemeld te worden. Ook voor montage dienen de materialen gecontroleerd te worden. Na montage, plaatsing of verwerking worden klachten op materialen afgewezen. Gevolgschade als vertraging, (extra) arbeidsloon of inzet van materieel etc. worden niet gecompenseerd.

Productiefout in de beglazing

Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit leveren inclusief een vaste vergoeding voor de herplaatsing kosten. In veel gevallen is deze vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen voor jou rekening.

Plaatsingsfout

Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen tien jaar defect raakt, is diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan komen dan voor zijn rekening. Indien je zelf de beglazing hebt geplaatst zijn dan de kosten geheel voor jouw rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen

Wanneer onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor jou rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade, ben je verantwoordelijk voor alle kosten.

Meer informatie is te vinden in onderstaande brochures:

Klachtafhandeling

Glasdiscount.nl vindt een tevreden klant erg belangrijk. Daarom doen wij onze uiterste best om de bestellingen en je vragen naar tevredenheid af te handelen.
Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Hoe vervelend dit ook is, wij willen dit graag van je weten. Je klacht helpt ons namelijk om onze dienstverlening te verbeteren.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar klantenservice@glasdiscount.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Wij zullen je klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan brengen wij je daarvan op de hoogte.

Klachten kun je per e-mail of per post aan ons kenbaar maken. Dat kan via klantenservice@glasdiscount.nl