• Al 19 jaar de grootste glasleverancier
  • Specialist in maatwerk
  • Inmeetservice met maatgarantie
  • Levering in Nederland en Vlaanderen
Aanmelden

Wat is condens en wat betekent het voor mijn ruiten?

Het verschijnsel van hinderlijke condensatie op beglazing, doorgaans veelvuldig waargenomen op enkel glas gedurende een aanzienlijk deel van het jaar, wordt beschouwd als een van de voordelen van het aanbrengen van isolerend dubbel glas. Desondanks kan onder bepaalde omstandigheden zich condensatie voordoen op isolerend Hoog Rendement dubbel glas, wat in feite een illustratie is van de hoge thermische isolatiewaarde van dit type beglazing.

Condensvorming aan de buitenzijde

De vorming van condensatie aan de buitenzijde van beglazingen doet zich voor wanneer er een lage omgevingstemperatuur samengaat met een hoge relatieve luchtvochtigheid, bijvoorbeeld tijdens mistige periodes in het voorjaar of najaar. Het risico op condensvorming is het grootst gedurende de ochtenduren tijdens deze seizoenen. De condens verdwijnt vanzelf zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt, een fenomeen dat vergelijkbaar is met het condenseren van vocht op de buitenkant van een voertuigraam bij koud weer. Dit natuurlijke verschijnsel heeft geen verband met gebreken in het beglazingsproduct, maar wordt veeleer veroorzaakt door de uitmuntende thermische isolatie-eigenschappen van dit type beglazing, waarbij de overdracht van warme lucht naar de buitenomgeving sterk wordt beperkt.

Condensvorming aan de buitenzijde komt slechts in beperkte omstandigheden voor, en helaas kan deze niet volledig worden voorkomen. Het handmatig verwijderen van de condens heeft geen zin, aangezien deze terugkeert zolang de omgevingstemperatuur laag blijft en de luchtvochtigheid buiten hoog blijft, totdat een gunstigere weerssituatie zich voordoet. Eenmaal aangebroken, zal de condens vanzelf verdwijnen.

Condensvorming aan de binnenzijde

De condensatie die aan de binnenzijde van beglazing optreedt, wordt niet toegeschreven aan het type dubbel glas zelf, maar veeleer aan variaties in temperaturen en luchtvochtigheid. Dit fenomeen kan worden tegengegaan door de binnenshuis luchtvochtigheid te verlagen en de ventilatie te verbeteren.

Condens tussen de ruiten

In het geval van condensvorming tussen de ruiten, in de spouw van het glas, wijst dit op een lek in de beglazing.

Condensvorming op je spiegel door douchen kan tegengegaan worden door een spiegelverwarming te gebruiken.