• Al 19 jaar de grootste glasleverancier
  • Specialist in maatwerk
  • Inmeetservice met maatgarantie
  • Levering in Nederland en Vlaanderen
Aanmelden

Regeling veiligheidsglas

Over het toepassen van veiligheidsglas (lees doorvalveilig glas, letsel beperkend glas). Volgens de NEN 3569 moeten gevelelementen met een borstwering lager dan 850 mm worden voorzien van veiligheidsglas. Geldt dit alleen voor gevelelementen op de verdieping of ook voor gevelelementen op de begane grond.

In het Bouwbesluit 2012 zijn geen eisen gesteld ter voorkoming van letsel door glasbreuk (behalve zoals is aangegeven in artikel 7.15 lid 1). De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de betrokken partijen en uiteindelijk bij de gebouweigenaar of gebruiker van het gebouw. De norm NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) geeft eisen omtrent (veiligheids)glas, maar deze norm wordt niet door het Bouwbesluit aangestuurd en heeft derhalve geen publiekrechtelijke status. Het is dus niet verplicht die norm toe te passen. Het voldoen aan de norm NEN 3569 kan wel privaatrechtelijk (tussen betrokken partijen) worden afgesproken.
Voor de volledigheid wijzen wij u nog op de zorgplicht zoals sinds 1 april 2007 in artikel 1a van de Woningwet is vastgelegd. Uit dit artikel volgt dat de zorgplicht van eigenaar, gebruiker of bouwer van een bouwwerk verder gaat dan uitsluitend het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Veiligheidsglas is dus niet verplicht voor een vloerafscheiding. Op de begane grond is er in de regel geen vloerafscheiding vereist, dus dan gelden er ook geen speciale sterkteeisen voor bijvoorbeeld puien i.v.m. het doorvallen van personen.

Aangezien Glasdiscount.nl werkt via internet kunnen wij niet bepalen of de norm NEN 3569 van toepassing is. Schade voorvloeiend uit het niet toepassen van de norm NEN 3569. Kan niet op Glasdiscount.nl worden verhaald. We verzoeken u dan ook zelf om de normeringen na te leven en bij twijfel contact met ons op te nemen.

Het verschil tussen doorvalveilige en letselbeperkende beglazing

Doorvalveilige en letselbeperkende beglazing komt u overal tegen, bij binnen- en buiten-
kozijnen, bij dedrijven en woningen.Via deze weg wordt het verschil
uitgelegd tussen letselbeperkende en doorvalveilige beglazing en de toepassing ervan.

Soms wordt gedacht dat letselbeperkende en doorvalveilige beglazing hetzelfde is, maar dit is niet het geval.

  • Doorvalveilige beglazing (altijd gelaagd glas of gehard en gelaagd glas)

Dit soort beglazing is in staat om doorval te voorkomen. Dit  wordt voornamelijk toegepast bij geveopeningen of glazen vloerafscheidingen (hekwerken) waarbij een persoon naar beneden kan vallen.

  • Letselbeperkende beglazing (te onderscheiden in gelaagd en gehard glas of een combinatie hiervan gehard en gelaagd glas)

Dit soort beglazing is in staat om bij een breuk scherven bij elkaar te houden (gelaagd glas) of valt bij een breuk in kleine glasdeeltjes uiteen (gehard glas). Bij gehard en gelaagd glas heeft u wel breuk in kleine deeltjes, maar wordt het glas bij elkaar gehouden door de folie.

  • Combinatie van doorvalveilige en letselbeperkende beglazing 

Beglazing welke alleen letselbeperkend is, is niet per definitie doorvalveilig. Echter, beglazing welke doorvalveilig is, is wel gelijk letselbeperkend. Het is niet altijd nodig om overal doorvalveilige en/of letselbeperkende beglazing toe te passen, om die reden kunnen deze soorten beglazing prima gecombineerd worden met isolerende beglazing.